Musisz uaktualni Flash Player'a Sprawd jak posiadasz aktualnie wersj.

  

 

 

 
 

   

 

    Liczba odwiedzin:   76211

Aktualności

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

31.05.2017

 

Zarząd SM ELEKTRON w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 26.06.2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 47 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Braku ciepłej wody i ogrzewania

17.10.2016

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" informuje wszystkich mieszkańców budynku przy ul. Bitwy pod Lenino 80 o braku ciepłej wody i ogrzewania wskutek awarii, która prawdopodobnie będzie usunięta 19 października br. w późnych godzinach popołudniowych.
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

08.06.2016

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023072, zwołuje na dzień 23 czerwca 2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Reformackiej 47 w Gdańsku o godzinie 18:00 (pierwszy termin), lub o godz. 18:15 (drugi termin).
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

08.06.2015

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 25 czerwca 2015 r. (czwertek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. Pozwolenia na użytkowanie budynków

04.11.2013

 

W dniu 30.10.2013 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich naszych budynków.

 

Za Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron"
Władysław Budkiewicz
 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

28.05.2013

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 13 czerwca 2013 r. (czwertek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. normatywu

01.03.2013

 

Normatyw z tytułu kredytu mieszkaniowego na rok 2013 wynosi

3,33 zł / m3 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

16.05.2012

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 4 czerwca 2012 r. (poniedziałek) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.
 


INFORMACJA dot. normatywu

 

01.03.2012

 

Normatyw mieszkaniowy za rok 2012

3,20 zł / m2 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. Walnego Zgromadzenia

 

01.06.2011

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Elektron" w Gdańsku zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 15 czerwca 2011 r. (środa) o godz.18.00 (pierwszy termin) lub o godz.18.15 (drugi termin) w Szkole Podstawowej 47 w Gdańsku przy ul. Reformackiej 2.


 

 

 


INFORMACJA dot. normatywu

 

18.03.2012

 

Normatyw mieszkaniowy za rok 2011

3,075 zł / m2 powierzchni mieszkania w rozliczeniu miesięcznym.


 

 

 


INFORMACJA dot. stanu wodomierzy

 

31.12.2010

 

Proszę o spisanie stanu wodomierzy na dzień 31 grudnia 2010 roku.

Kolejne rozliczenie wody 30 czerwca 2011 roku.


 

 

 


INFORMACJA dot. wyodrębnienia lokali na odrębną własność

 

01.07.2010


Lokator w celu wyodrębnienia lokalu nie może mieć na dzień przekształcenia zadtużenia
z tytułu opłat czynszowych, umów i kredytów mieszkaniowych.
Jednoczenie musi być zwrócona kwota nominalnego umorzenia przy zasiedleniu tj.

 

ul.Seredyriskiego 16

mieszkanie 41 m2
mieszkanie 49,2 m2
mieszkanie 55,6 m2
2 718,88 zł
3 262,65 zł
3 687,06 zł

 

ul.Bitwy pod Lenino 80

mieszkanie lokatorskie 52,38 m2
mieszkanie lokatorskie 62,92 m2
mieszkanie lokatorskie 72,43 m2
2 268,27 zł
2 724,68 zł
3 136,51 zł


Dodatkowo pokrywa płaty urzędowe i notarialne.