SwiatPogody.pl

 

 

 

 
 

   

 

    Liczba odwiedzin:   19606

Telefony alarmowe


 • Ogólnoeuropejski telefon alarmowy: 112
 • Pogotowie ratunkowe: 999
 • Straż Pożarna: 998
 • Policja: 997
 • Straż Miejska na Chełmie tel/fax: 583225204.
  Dyżury w siedzibie referatu, ul. Worcela 44a, pełnione są:
  (poniedziałek - piątek, w godz. 10.00-11.00 oraz 17.00-18.00)
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego: 583010281, 583077322, 583019023

Kontakt w razie awarii:

 • KAZIMIERZ KOWALKOWSKI - tel: 515 999 103
  • wodno-kanalizacyjne,
  • instalacji gazowych,
  • centralnego ogrzewania.

 • MAREK SKWIERAWSKI - tel: 509 086 744
  • instalacje elektryczne,
  • domofony.

 • JAN CZAJA - tel: 667 870 400
  • kanały wentylacyjne,
  • kanały spalinowe.

Jak się przygotować?

Jeśli poważna awaria, klęska żywiołowa lub inna sytuacja kryzysowa zdarzy się w Twoim miejscu zamieszkania, władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Jednak Ty również musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

Co należy zrobić?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:
 • sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
 • dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;
 • poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;
 • zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;